Automatyczne linki wewnętrzne w WordPress

Linki wewnętrzne to takie, które wskazują na artykuły na innych stronach. Są one przydatne zarówno dla użytkowników jak i dla wyszukiwarek. Przykładowo – dodajesz artykuł w którym tłumaczysz czym jest domena i chciałbyś, aby we wszystkich istniejących artykułach w których wspomniano o domenie znalazł się link wskazujących na nowy artykuł. Można to zrobić oczywiście ręcznie, ale jest to bardzo czasochłonne. Dużo prościej skorzystać z darmowej wtyczki z której prywatnie korzystam od dłuższego czasu – Internal Link Juicer.

Internal Link Juicer

internal link juicer

Po instalacji i włączeniu wtyczki wchodzimy w artykuł, który chcemy aby był linkowany na innych stronach.

Po prawej stronie – tam gdzie ustawiamy tagi itp. doszedł kolejny element – Odnośniki wewnętrzne. Rozwijamy go.

Słowa kluczowe

Dodajemy słowo, bądź słowa kluczowe na podstawie których w pozostałych artykułach zostanie dodany link. Istotna jest kolejność dodania (najpierw będzie szukane pierwsze słowo, jak nie znajdzie – drugie itd.). W podanym przykładzie – jeżeli w jakimkolwiek artykule wystąpi słowo Neapol, Neapolu lub Neapolem to zostanie utworzony link wskazujący na ten artykuł – tylko pierwsze wystąpienie, któregokolwiek ze słów. Ich wielkość nie ma znaczenia.

Wstawianie luk pomiędzy słowami kluczowymi

Istnieje możliwość sprawienia, aby wtyczka linkowała zestawy słów połączone dowolnymi innymi wyrazami. Przykładowo chcemy dodać taki zestaw wyrazów: podróżujemy do Neapolu, podróżujemy w kierunku Neapolu itp.. Zauważmy, że te frazy są podobne – różnią się wyrazami w środku – w jednym jest to wyraz „do„, w drugim – „w kierunku„. Dodanie zestawu wiąże się z rozwinięciem menu związanym ze wstawianiem luk i wybraniem ilości wyrazów jakie mają znaleźć się między dwoma zestawami wyrazów. Dodatkowo definiujemy czy wartość ta będzie dokładna (np. muszą być dokładnie 2 wyrazy), maksymalna (maksymalnie 2 wyrazy, czyli 1 też zadziała) czy minimalna (minimalnie 2 wyrazy – jest to raczej niepożądane ustawienie).

W podanym przykładzie wpisujemy maksymalnie 2 wyrazy (słowa rozdzielające to „do” oraz „w kierunku„). Tworzymy taki wpis – podróżujemy {2} Neapolu. Czyli między podróżujemy, a Neapolu mogą znaleźć się maksymalnie 2 wyrazy. Mam nadzieję, że jasne.

Odbudowa indeksu

Jeżeli już opublikowaliśmy artykuł i chcemy dodać słowa kluczowe, konieczna może być odbudowa całego indeksu. Podobnie jak usunęliśmy słowa. Zrobimy to w menu głównym wtyczki – Odnośniki wewnętrzne.

Wystarczy kliknąć Rebuild index i poczekać chwilę (przy dużej ilości artykułów jest to proces czasochłonny). Możemy wyjść ze strony – proces odbudowy dzieje się niezależnie.

internal link juicer

Odbudowa indeksu nie jest konieczna jak dodamy słowa kluczowe przed opublikowaniem artykułu.