Co to jest adres IP

Adres IP (Internet Protocol) to unikalny adres, który identyfikuje urządzenie (takie jak komputer, serwer, drukarka lub router) w sieci komputerowej korzystającej z protokołu IP. Adresy IP są niezbędne do lokalizowania i identyfikowania urządzeń w sieci, a także do umożliwienia komunikacji między nimi.

Istnieją dwa standardy adresowania IP: IPv4 i IPv6.

IPv4 (Internet Protocol version 4) jest najczęściej używaną wersją protokołu IP. Adres IPv4 składa się z czterech zestawów liczb od 0 do 255, oddzielonych kropkami, np. 192.168.0.1.

IPv6 (Internet Protocol version 6) został wprowadzony, aby sprostać wyzwaniu wyczerpywania się adresów IPv4. Adres IPv6 składa się z ośmiu grup czterech cyfr szesnastkowych, np. 2001:0db8:85a3:0000:0000:8a2e:0370:7334.

Adresy IP mogą być statyczne lub dynamiczne. Statyczny adres IP jest stały i nie zmienia się. Z drugiej strony, dynamiczny adres IP może się zmieniać za każdym razem, gdy urządzenie łączy się z siecią. ISP (Internet Service Providers) często używają dynamicznych adresów IP, które są przydzielane z puli dostępnych adresów na czas połączenia.