Co to jest komputer kwantowy?

Komputer kwantowy to rodzaj komputera, który korzysta z zasad mechaniki kwantowej do przetwarzania informacji. W przeciwieństwie do klasycznych komputerów, które używają bitów do reprezentacji danych jako 0 lub 1, komputery kwantowe używają kubitów. Kubit może znajdować się nie tylko w stanie 0 lub 1, ale również w stanach superpozycji, co oznacza, że może reprezentować 0 i 1 jednocześnie.

Dzięki superpozycji i innym zjawiskom kwantowym, takim jak splątanie kwantowe, komputery kwantowe mogą przetwarzać ogromne ilości danych jednocześnie, co teoretycznie pozwala im rozwiązywać niektóre problemy znacznie szybciej niż najlepsze dostępne obecnie komputery klasyczne. Przykłady zastosowań komputerów kwantowych obejmują optymalizację, modelowanie molekularne w chemii i farmacji, kryptografię, oraz sztuczną inteligencję.

Mimo że komputery kwantowe oferują ogromny potencjał, ich rozwój stoi jeszcze przed wieloma wyzwaniami technicznymi i praktycznymi, w tym utrzymaniem stanów kwantowych (które są bardzo podatne na zakłócenia z otoczenia) oraz skalowaniem systemów kwantowych do większej liczby kubitów. Obecnie prowadzone są intensywne badania nad przezwyciężeniem tych wyzwań i realizacją pełnego potencjału obliczeń kwantowych.