Co to jest LMS?

LMS to skrót od „Learning Management System”, czyli System Zarządzania Nauczaniem. Jest to oprogramowanie służące do tworzenia, zarządzania i dostarczania kursów edukacyjnych lub szkoleniowych, a także do monitorowania postępów uczących się i zarządzania procesem nauczania. LMS umożliwia nauczycielom, administratorom i uczniom interakcję online, dostęp do materiałów szkoleniowych, realizację zadań, a także śledzenie postępów i ocenianie wyników. Systemy te są szeroko stosowane w edukacji, zarówno na poziomie akademickim, jak i korporacyjnym, oferując elastyczne środowisko nauczania dostosowane do potrzeb użytkowników.