Co to jest sanityzacja danych?

Sanityzacja, w kontekście programowania i bezpieczeństwa sieciowego, odnosi się do procesu czyszczenia i walidacji danych wejściowych, aby zapobiec atakom, takim jak ataki SQL Injection czy Cross-Site Scripting (XSS).

Dane wejściowe od użytkowników są częstym źródłem ataków na aplikacje webowe. Hackerzy mogą spróbować wprowadzić szkodliwy kod lub nieoczekiwane wartości, aby wywołać niepożądane działanie. Przykładowo, mogą próbować manipulować zapytaniami SQL, aby uzyskać dostęp do nieautoryzowanych danych lub wprowadzać szkodliwy kod JavaScript, który zostanie wykonany przez przeglądarkę innych użytkowników.

Sanityzacja pomaga zapobiegać takim atakom poprzez czyszczenie danych wejściowych. Może to obejmować różne techniki, takie jak:

  • Usuwanie niebezpiecznych znaków, takich jak znaki skryptu lub specjalne znaki SQL.
  • Kodowanie danych, aby nie mogły być interpretowane jako kod.
  • Walidacja danych, aby upewnić się, że są odpowiedniego typu i formatu.

Sanityzacja jest kluczową częścią bezpiecznego programowania i powinna być stosowana zawsze, gdy aplikacja przyjmuje dane wejściowe od użytkowników.