Czym jest czasopismo „Nature Communications”

„Nature Communications” to międzynarodowe czasopismo naukowe publikujące wysokiej jakości badania z wszystkich dziedzin nauk przyrodniczych, w tym biologii, fizyki, chemii, nauk o Ziemi, oraz niektórych dziedzin nauk ścisłych i medycznych. Czasopismo jest częścią grupy Nature Publishing Group, znanej z publikowania prestiżowych czasopism naukowych.

Jest to czasopismo o otwartym dostępie, co oznacza, że wszystkie opublikowane artykuły są dostępne online bez żadnych opłat dla czytelników. Autorzy publikujący w „Nature Communications” zwykle pokrywają koszty związane z procesem publikacyjnym, co umożliwia swobodny i szeroki dostęp do ich pracy.

„Nature Communications” cieszy się wysokim współczynnikiem wpływu (impact factor), co świadczy o znaczeniu publikowanych tam badań w środowisku naukowym. Czasopismo to jest znane z rygorystycznego procesu recenzji, który zapewnia, że publikowane artykuły reprezentują znaczący wkład w swoich dziedzinach.

Publikacje w „Nature Communications” obejmują szeroki zakres tematów, od podstawowych odkryć naukowych po zastosowania technologiczne, i często mają wpływ na kształtowanie przyszłych badań w różnych dziedzinach nauki. Czasopismo to jest skierowane do naukowców, badaczy, jak i szerokiej publiczności zainteresowanej najnowszymi osiągnięciami w nauce.