Kategoria: Słownik

Jupyter

Jupyter to projekt open-source, który oferuje interaktywne środowisko dla programowania, analizy danych i tworzenia dokumentacji. Jest najbardziej znany z Jupyter Notebooks, które umożliwiają pisanie i uruchamianie kodu w sposób interaktywny, bezpośrednio w przeglądarce internetowej.

Czytaj dalej

Co to jest LMS?

LMS to skrót od „Learning Management System”, czyli System Zarządzania Nauczaniem. Jest to oprogramowanie służące do tworzenia, zarządzania i dostarczania kursów edukacyjnych lub szkoleniowych, a także do monitorowania postępów uczących się i zarządzania procesem nauczania.

Czytaj dalej

Czym jest Perl?

Perl, stworzony przez Larry’ego Walla w 1987 roku, jest wysokopoziomowym, interpretowanym językiem programowania znany ze swojej elastyczności i potęgi w przetwarzaniu tekstów, zarządzaniu systemami plików, a także w obszarach takich jak rozwój stron internetowych, programowanie sieciowe i automatyzacja zadań administracyjnych.

Czytaj dalej