Rozpakowywanie plików ZIP na serwerze w PHP

Przydaje się w szczególności, jeżeli musimy przesłać dużą ilość plików na serwer przy użyciu protokołu FTP. W takiej sytuacji często najszybszym rozwiązaniem jest spakowanie ich lokalnie do pliku ZIP i przesłanie w postaci pojedynczego pliku archiwum. Następnie rozpakowanie plików przy użyciu skryptu np. w PHP.

open('nazwa_pliku.zip');
if ($res === TRUE) {
echo 'ok';
$zip->extractTo('nazwa_katalogu/');
$zip->close();
} else {
echo 'niepowodzenie, kod błędu:' . $res;

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *