Co to jest JavaScript?

JavaScript jest to dynamiczny, interpretowany język programowania, który jest szeroko stosowany w tworzeniu stron internetowych. Pierwotnie został stworzony, aby dodać interaktywność do stron internetowych, ale obecnie jego zastosowanie jest znacznie szersze.

Klient-side Scripting

JavaScript jest najczęściej używany w przeglądarkach internetowych, gdzie umożliwia tworzenie responsywnych i interaktywnych stron internetowych. Na przykład, JavaScript może być używany do sprawdzania formularzy przed ich wysłaniem na serwer, tworzenia animacji, gier, czy dynamicznego ładowania treści bez odświeżania strony.

Server-side Scripting

Dzięki Node.js, JavaScript może być również używany po stronie serwera. Oznacza to, że JavaScript może być stosowany do budowy całych aplikacji internetowych, zarówno frontendu, jak i backendu.

Frameworki i Biblioteki

Istnieje wiele frameworków i bibliotek JavaScript, takich jak React, Angular, Vue.js, które ułatwiają tworzenie skomplikowanych aplikacji internetowych.

Asynchroniczność

JavaScript obsługuje asynchroniczne programowanie, co oznacza, że może wykonywać długotrwałe operacje, takie jak pobieranie danych z Internetu, bez blokowania głównego wątku aplikacji.

Event-driven Programming

JavaScript jest zorientowany na zdarzenia, czyli jego wykonanie jest sterowane przez różne zdarzenia, takie jak kliknięcia myszką, naciśnięcia klawiszy klawiatury itp.

Dynamiczność

JavaScript pozwala na dynamiczną manipulację treścią strony, zmianę stylów, struktur HTML w czasie rzeczywistym.

JavaScript jest niezwykle popularny wśród deweloperów ze względu na swoją wszechstronność, szerokie wsparcie społeczności i ciągły rozwój. Jego rola w nowoczesnym rozwoju webowym jest nie do przecenienia.

Link do dokumentacji: https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/JavaScript