Usuwanie plików z katalogów w Windows

Do usuwania plików w systemach Windows za pomocą konsoli, albo plików batch (z rozszerzeniem .bat) służy polecenie del. Jednak w jaki sposób usunąć wszystkie pliki zagnieżdżone w różnych folderach nie ruszając przy tym samych katalogów?

Służy do tego przełącznik /S, który usuwa wszystkie określone pliki także w podkatalogach np.
del /S "katalog/*.*"

usunie wszystkie pliki z przykładowych katalogów:

katalog
katalog/inny_kat
katalog/jeszcze_inny_kat
katalog/jeszcze_inny_kat/kolejny_kat
katalog/jeszcze_inny_kat/kolejny_kat/i_znowu_kat

Przy okazji jeszcze dwa inne przydatne przełączniki polecenia del:

/Q – nie pyta czy usunąć – usuwa
/F – usuwa pliki tylko do odczytu