Web scrapping w PHP

Ciąg dalszy serii artykułów związanych z Lotto. Tym razem pobierzemy najnowsze wyniki z serwisu lotto.pl, pobierając i parsując (analizując) zawartość strony. Nie mam jednak wpływu na to jak pobierana strona wygląda, więc napisany kod działa w dniu pisania artykułu. Jeżeli totalizator zmieni jej strukturę znacząco (mało prawdopodobne) to oczywiście będzie trzeba przeprowadzić analizę od nowa.

Kolejny raz powtórzę, że loterie są przeznaczone dla osób pełnoletnich, a poniższa treść jest jedynie w celach edukacyjnych / rozrywkowych. Zastrzegam również, że nie można przewidzieć wyników losowania.

Ponadto sam proces web scrappingu może być niezgodny z regulaminem strony, a zbyt duża ilość pobrań skutkować problemami po stronie firmy / osoby od której pobieramy w ten sposób dane – np. zawiesić stronę z powodu zbyt dużego obciążenia (może być uznane za atak DDOS) lub przekroczenia limitów hostingodawcy. W skrajnych przypadkach zostaniemy zablokowani lub oskarżeni o działanie na szkodę firmy / spowodowanie strat itd. Należy więc takie operacje robić z głową i na własną odpowiedzialność.

Co trzeba znać przed rozpoczęciem artykułu?

Absoulutne podstawy HTML:

aliexpress
 • struktura strony
 • tagi (div, p)
 • klasy

Podstawy PHP:

 • zmienne
 • tablice
 • klasy
 • pętle (for, while, foreach).

Czego się nauczysz?

 • Analizowania struktury strony z wykorzystaniem przeglądarki
 • Pobierania zawartości strony z ustawionym nagłówkiem
 • Przekształcania strony HTML na obiekt
 • Przeszukiwania obiektu po tagach

Przegląd strony

lotto

W pierwszej kolejności musimy odszukać stronę na której znajdują się wyniki losowań Lotto. Interesuje nas pole „Jak sprawdzić wynik”. Widzimy, że można to zrobić po:

 • numerze losowania
 • dacie losowania

lub wyświetlić po prostu ostatnie losowania.

Wystarczy zaznaczyć sposób filtrowania i po prawej wpisać numer losowania. Zanim to zrobimy, sprawdźmy najpierw jaki jest ostatni numer losowania, bo od niego zaczniemy.

Po wpisaniu numeru pojawi się tabela z wylosowanymi w danym losowaniu liczbami oraz datą losowania (na górze).

Wyniki lotto

Po wyświetleniu wyników zostaliśmy przekierowani na stronę:

https://www.lotto.pl/lotto/wyniki-i-wygrane/number,1

Jak widzimy adres składa się z pola number po którym (po przecinku) znajduje się numer losowania. Po zmianie numeru w adresie wyświetla się strona z właściwym numerem. To znacznie ułatwia nam zadanie, gdyż wystarczy tylko odpowiednio spreparować adres url.

Dla przykładu, wpisując w pasek przeglądarki

https://www.lotto.pl/lotto/wyniki-i-wygrane/number,6886

wyświetlimy losowanie z numerem 6886. Wpisując wyższe numery niż jeden widać, że wyświetla się 10 ostatnich losowań. Po naciśnięciu przycisku „pokaż więcej” ładowane są zaś kolejne (starsze) losowania. W tym konkretnym przypadku „pokaż więcej” się nie przyda.

Analiza kodu strony

W przeglądarkach takich jak Chrome, Edge, Firefox itp. wbudowane są całkiem silne narzędzia do analizowania strony. Osobiście od dłuższego czasu korzystam z Edge (takie czasy, że prywatnie większe zaufanie mam do Microsoftu niż Google), więc pokażę tą analizę na przykładzie właśnie tej przeglądarki (choć wszędzie będzie podobnie).

Zastanówmy się najpierw co potrzebujemy pobrać:

 • datę losowania
 • numer losowania
 • liczby

Ponieważ za jednym zamachem otrzymujemy 10 losowań to nie ma sensu z tego nie skorzystać (zamiast 6886 pobrań możemy wykonać „tylko” 688). Zaznaczmy to co nas interesuje i kliknijmy „Wykonaj inspekcję”

Wyniki losowania kod

Po prawej stronie szukamy miejsc gdzie są zapisane konkretne, interesujące nas dane (czasami trzeba rozwinąć poszczególne, div-y, ale po najechaniu na element podświetla nam się czego dotyczy.

Spróbujmy znaleźć elementy, które jasno opisują to czego szukamy:

 • wszystkie wyniki znajdują się w <div data-v-940a92d6 class="game-results-container">
 • każde losowanie jest w <div data-v-940a92d6 "game-main-box skip-contrast">
 • data znajduje się wewnątrz <div data-v-940a92d6 class="sg__desc-title">
 • numer losowania jest wewnątrz <div data-v-940a92d6 class="result-item__number">
 • wylosowane liczby są wewnątrz <div data-v-940a92d6 class="scoreline-item circle">

data-v-940a92d6 wygląda dziwnie, a ciąg cyferek sugeruje, że może się zmieniać w czasie. Najbezpieczniej będzie się zapewne skupić na samych klasach.

Schemat działania

 1. Pobieramy co 10-te losowanie poprzez link np. https://www.lotto.pl/lotto/wyniki-i-wygrane/number,10
 2. Pobieramy element div z klasą game-results-container – wewnątrz znajdują się wszystkie wyniki
 3. Pobieramy wszystkie wystąpienia divz klasą game-main-box skip-contrast – każdy element to osobne losowanie
 4. Pobieramy wszystkie elementy p idiv z klasami:
 • <p class="sg__desc-title"> – w celu wyciągnięcia daty
 • <p class="result-item__number„> – by wyciągnąć numer losowania
 • <div class="scoreline-item circle„> – wylosowana liczba

Pobieranie strony

Do pobrania strony najprościej jest użyć funkcji file_get_contents. Teoretycznie wystarczy wrzucić link i powinno zadziałać. Niemniej nie jest to rozwiązanie do końca zalecane, gdyż widać że korzystamy ze skryptu przy pobieraniu danych. Raz, że może być taka opcja zablokowana, dwa – możemy szybciej zgarnąć bana na IP za web scrapping, bo w logach tego typu operację widać jak na dłoni.

Dużo lepiej jest identyfikować się jako dowolna przeglądarka. Aby to zrobić musimy taką informację przekazać w nagłówku prośby o pobraniu strony (tzw. request header). Osobiście (z przyzwyczajenia) najczęściej do tego typu operacji używam curl, ale czasami może być niedostępny. Zróbmy więc to poprzez wspomniane file_get_contents, ale dodatkowo przekażemy nagłówek.

Nagłówek

Nagłówek zawiera informacje dotyczące tego jaką metodą pobieramy dane, jakich danych się spodziewamy i kim jesteśmy. W nagłówku może być wysyłanych ponadto dużo więcej danych. Jeżeli chcesz możesz samodzielnie sprawdzić co takiego wysyła Twoja przeglądarka np. na tej stronie What HTTP Headers is my browser sending?. Danych jest znacznie więcej, nam wystarczą podstawowe:

Accept-Encoding: gzip, deflate, br
Accept: text/html,application/xhtml+xml,application/xml;q=0.9,image/webp,image/apng,*/*;q=0.8,application/signed-exchange;v=b3;q=0.7
Referer: https://eskim.pl
User-Agent: Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/113.0.0.0 Safari/537.36 Edg/113.0.1774.50

Wbrew pozorom nie ma tam niczego specjalnie skomplikowanego. W bardzo dużym skrócie chodzi o to, że identyfikujemy się jako przeglądarka, obsługujemy kompresowanie i możemy pobrać strony w html, obrazki itd.

Kod

$opts = [
 'http'=> [
  'method'=>"GET",
  'header'=>"Accept-Encoding: gzip, deflate, br\r\n" .
       "Accept: text/html,application/xhtml+xml,application/xml;q=0.9,image/webp,image/apng,*/*;q=0.8,application/signed-exchange;v=b3;q=0.7\r\n" .
       "Referer: https://eskim.pl\r\n" .
       "User-Agent: Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/113.0.0.0 Safari/537.36 Edg/113.0.1774.50\r\n"
  ]
];

$context = stream_context_create ($opts);
$compressed = file_get_contents ($url, false, $context);
$webpage = gzdecode ($compressed);

print_r ($webpage);

Strona została pobrana. Niemniej jest skompresowana w formacie gzip (zezwoliliśmy na kodowanie w nagłówku). Aby ją zdekompresować należy użyć funkcji gzdecode. W celu pobrania strony dodajemy parametry z wykorzystaniem funkcji stream_context_create. Funkcja ta służy do ustawienia tzw. kontekstu strumienia (czyli w ogólności – jego konfiguracji). Sam strumień zaś to po prostu jakiś zasób – plik, strona, drukarka itd.

Na czas testowania polecam po pobraniu zapisać zawartość strony z użyciem np. funkcji file_put_contents.

file_put_contents ('lotto.html', $webpage);

Później pobierajmy ten plik wpisując po prostu:

file_get_contents ('lotto.html');

Parsowanie strony

Wszystkie dokumenty HTML mają pewną strukturę – nagłówek, treść, różne wewnętrzne elementy, stopka itd. Ta struktura opisana jest w formie drzewa tzw. DOM (Document Object Model). Skorzystam z wbudowanych funkcji w PHP, choć prywatnie korzystałem do tej pory głównie z zewnętrznych bibliotek.

Wróćmy do naszego planu:

 • wszystkie wyniki znajdują się w <div data-v-940a92d6 class="game-results-container">
$website = new DOMDocument();
$website->loadHTML ($page); // zamień stronę na obiekt DOM

$divs = $website->getElementsByTagName('div'); // pobierz wszystkie tagi div

foreach ($divs as $div) {

	if ($div->hasAttribute('class') && $div->getAttribute('class') == 'game-results-container') {

		$element = $website->saveHTML($div); // zapisz diva w formacie html do zmiennej $element
		$result = new DOMDocument(); // utwórz nowy obiekt DOM
		$result->loadHTML ($element); // zamień diva na obiekt DOM
		break; // przerwij pętlę jak znaleziono i zapisano
	}
}
$website = null; // usuń z pamięci cały dokument

W powyższym przykładzie tworzymy nową klasę DOMDocument, która pozwoli na łatwiejszą manipulację obiektami na stronie. Następnie tworzymy obiekt DOM z pobranej strony za pomocą metody loadHTML. Później wyszukujemy wszystkie obiekty div przy użyciu metody getElementsByTagName i sprawdzamy czy zawierają klasę (hasAttribute). Jeżeli tak to sprawdzamy czy nazywa się game-results-container (getAttribute). Jeżeli tak to pobieramy cały div i tworzymy nowy obiekt DOMDocument. Wewnątrz są wszystkie potrzebne dane i bezpieczniej będzie pracować tylko na tym obiekcie.

 • Pobieramy wszystkie wystąpienia divz klasą game-main-box skip-contrast – każdy element to osobne losowanie
$divs = $result->getElementsByTagName('div'); // pobierz wszystkie tagi div

$drawns = [];

foreach ($divs as $div) {

  if ($div->hasAttribute('class') && $div->getAttribute('class') == 'game-main-box skip-contrast') {

			  $element = $result->saveHTML($div); // zapisz diva w formacie html do zmiennej $element
			  $drawn = new DOMDocument(); // utwórz nowy obiekt DOM
			  $drawn->loadHTML ($element); // zamień diva na obiekt DOM
			  $drawns[] = $drawn;
		}
}

Wykonujemy taką samą operację dla losowań i zapisujemy struktury zawierające losowanie do tablicy $drawns. To podejście jest wprawdzie karkołomne i mniej wydajne, ale dużo łatwiej będzie się poruszać po kodzie. Zamiast tworzyć kilka pętli i kilka razy sprawdzać to samo, mogliśmy oczywiście zrobić wszystko za jednym odczytem. Zwróćmy uwagę jeszcze na klasę game-main-box skip-contrast. Są to tak naprawdę dwie klasy, ale metoda getAttribute pobiera cały ciąg i nie możemy sprawdzać w ten sposób wystąpienia tylko jednej klasy – sprawdzamy cały ciąg.

Mając pojedyncze losowania w tablicy można dużo prościej wyłuskać dane dotyczące konkretnego losowania.

$drawns_result = [];

foreach ($drawns as $drawn) {

	$numbers = [];
	$data = '';
	$nr = '';
		 
	$ps = $drawn->getElementsByTagName('p');
 foreach ($ps as $p) {
			 
			if ($p->hasAttribute('class') && $p->getAttribute('class') == 'sg__desc-title') {
			 $data = trim($p->nodeValue);
			}
			if ($p->hasAttribute('class') && $p->getAttribute('class') == 'result-item__number') {
			 $nr = trim($p->nodeValue);
			 break;
			}
	}

	$divs = $drawn->getElementsByTagName('div');
	foreach ($divs as $div) {

   if ($div->hasAttribute('class')) {
				
				$attr = $div->getAttribute('class');
				if (strpos($attr, 'scoreline-item') !== false) {
					$numbers[] = (int)trim($div->nodeValue);
				}	
			}

	}
		 
	$drawns_result[(int)$nr] = [
			'date' => $data,
			'nr' => (int)$nr,
			'numbers' => $numbers
	];
}

Sprawdzamy wszystkie elementy p i div. Dla div-a dodatkowo weryfikujemy czy w atrybucie class znajduje się klasa scoreline-item, bo serwis dodaje czasami inne klasy do tego pola. Korzystamy przy tym z funkcji strpos, która wyszukuje fragmentu w tekście i zwraca numer wystąpienia lub false, jeżeli nie znajdzie tekstu. Jeżeli tekst byłby na początku to funkcja zwróciłaby 0, co jest jednoznaczne z false przy porównaniu != – dlatego korzystamy z operatora !==, Zawartość poszczególnych elementów znajduje się w nodeValue. Dodatkowo usuwamy puste znaki przed i po wartości za pomocą metody trim oraz rzutujemy liczby na typ int (bez tego będą to łańcuchy znaków).

Poniżej wycinek wywołania skryptu:

  [8] => Array
    (
      [date] => Niedziela, 03.02.1957
      [nr] => 2
      [numbers] => Array
        (
          [0] => 5
          [1] => 10
          [2] => 11
          [3] => 22
          [4] => 25
          [5] => 27
        )

    )

  [9] => Array
    (
      [date] => Niedziela, 27.01.1957
      [nr] => 1
      [numbers] => Array
        (
          [0] => 8
          [1] => 12
          [2] => 31
          [3] => 39
          [4] => 43
          [5] => 45
        )

    )

Kod na GitHub: lotto-pl-parser

Podsumowanie

 1. Do analizy strony możemy użyć przeglądarki i wbudowanych w nią narzędzi.
 2. Stronę możemy pobrać przy użyciu file_get_contents, a zapisać na dysku przez file_put_contents.
 3. Aby zdefiniować własny nagłówek dla file_get_contents używamy stream_context_create i przekazujemy go do funkcji.
 4. Jeżeli strona jest skompresowana, możemy użyć funkcji gzdecode.
 5. Do wykonywania operacji na obiektach xml służy klasa DOMDocument.
 6. Ładowanie strony do obiektu realizujemy za pomocą metody loadHTML.
 7. Pobranie elementów po tagu wykonujemy metodą getElementsByTagName.
 8. Sprawdzenie czy istnieje atrybut wykonamy z użyciem hasAttribute, a pobierzemy jego zawartość za pomocą getAttribute.
 9. W atrybucie class może być wiele klas oddzielonych spacją, dlatego korzystamy z funkcji strpos do wyszukiwania czy w tagu wystąpiła zadana klasa.
 10. Wartość przeszukiwanego taga znajduje się we właściwości nodeValue.