Co to jest Chat GPT?

GPT, co oznacza Generative Pretrained Transformer, to rodzaj modelu języka sztucznej inteligencji stworzony przez firmę OpenAI. Jest to model oparty na technologii transformatorów, który jest w stanie generować tekst, który jest zrozumiały i spójny, na podstawie wprowadzanych danych wejściowych. Model jest „generatywny”, co oznacza, że potrafi tworzyć nowe treści, a „pretrained” oznacza, że został wstępnie nauczony na dużym zbiorze danych z tekstem.

Chat GPT jest specjalną wersją modelu GPT, która jest zoptymalizowana do prowadzenia konwersacji z użytkownikami w formacie czatu. Model jest w stanie zrozumieć pytania użytkownika, generować odpowiedzi na te pytania i prowadzić długie i złożone rozmowy na wiele tematów. Model jest jednak ograniczony do informacji, które zostały mu nauczone do momentu „odcięcia wiedzy” (dla GPT-4 jest to wrzesień 2021), i nie ma dostępu do informacji w czasie rzeczywistym ani do jakiejkolwiek specyficznej dla użytkownika wiedzy.

Chat GPT jest używany w wielu różnych zastosowaniach, od pomocy technicznej po rozmowy terapeutyczne, tworzenie treści, edukację i wiele innych. Jest to bardzo potężne narzędzie, które jednak, jak wszystkie modele AI, ma swoje ograniczenia i wymaga odpowiedniego użytkowania i nadzoru.