Co to jest licencja GPL 3?

Licencja GPL (General Public License), w swojej trzeciej wersji (GPLv3), to rodzaj licencji na oprogramowanie, która pozwala na dowolne wykorzystanie, kopiowanie, modyfikację i dystrybucję oprogramowania, pod warunkiem, że wszystkie pochodne prace również są dystrybuowane na tych samych warunkach.

Licencja GPLv3 została stworzona przez Richarda Stallmana i Free Software Foundation. Jest to aktualizacja poprzedniej wersji (GPLv2), która dodaje szereg nowych zabezpieczeń i klauzul, w tym:

  1. Zabezpieczenia przeciwko tzw. „tivoizacji”, czyli praktyce zamykania modyfikowanego oprogramowania na wolnej licencji w sprzęcie, który uniemożliwia użytkownikowi dalszą modyfikację tego oprogramowania.
  2. Klauzule dotyczące patentów, które wymagają od dystrybutorów wyraźnej zgody na udzielenie licencji na swoje patenty, które mogą dotyczyć oprogramowania.
  3. Lepsza kompatybilność z innymi licencjami, co umożliwia łączenie kodu na licencji GPLv3 z kodem na innych licencjach.

Celem licencji GPL, w tym wersji 3, jest promowanie i ochrona wolności użytkowników oprogramowania. Użytkownik ma prawo używać, studiować, modyfikować i dystrybuować oprogramowanie jak chce, pod warunkiem, że udostępnia te same prawa innym użytkownikom w przypadku dalszej dystrybucji lub modyfikacji oprogramowania. To podejście jest nazywane „copyleft”, w przeciwieństwie do „copyright”.

Większość skryptów na tym blogu jest udostępniana właśnie na podstawie licencji GPL 3. Większość skryptów dostępna jest na GitHubie