Co to jest licencja MIT?

Licencja MIT, znana także jako Licencja MIT/X lub Licencja X11, to rodzaj licencji na oprogramowanie, którą stworzył Massachusetts Institute of Technology (MIT). Jest to bardzo luźna licencja, która pozwala na niemal dowolne wykorzystanie, modyfikowanie i dystrybucję oprogramowania.

Do podstawowych elementów licencji MIT należy:

  1. Możliwość bezpłatnej dystrybucji kopii oprogramowania, zarówno w formie oryginalnej, jak i zmodyfikowanej.
  2. Prawo do modyfikacji kodu źródłowego oprogramowania, włączając jego łączenie z innym oprogramowaniem.
  3. Zastrzeżenie praw autorskich dla autorów oprogramowania.
  4. Ograniczenie odpowiedzialności autorów oprogramowania, co oznacza, że nie ponoszą oni odpowiedzialności za ewentualne szkody wynikające z użycia oprogramowania.

Licencja MIT jest jedną z najbardziej liberalnych licencji, często wykorzystywaną w otwartym oprogramowaniu. Umożliwia ona szerokie wykorzystanie oprogramowania, zarówno w projektach komercyjnych, jak i niekomercyjnych.