Co to jest Midjourney?

Midjourney to innowacyjna platforma AI, która transformuje tekstowe opisy w szczegółowe obrazy. Jej zdolności są porównywalne do innych narzędzi, jak DALL-E od OpenAI, ale ma własne unikalne cechy i styl. Midjourney umożliwia użytkownikom eksplorację kreatywności poprzez generowanie obrazów na różnorodne tematy, od realistycznych wizualizacji po abstrakcyjne kompozycje. Jest dostępna głównie przez interfejs w aplikacji Discord, co ułatwia interakcję i współpracę między użytkownikami. Szczególnie ceniona jest za możliwość tworzenia obrazów o wysokiej jakości i złożoności.

Adres: https://www.midjourney.com/