Jak sprawdzić czy treść pisał człowiek?

W erze cyfrowej, w której żyjemy, autentyczność i prawda stały się nieuchwytnymi wartościami. Fałszywe profile, boty i dezinformacje zatruwają przestrzeń internetową, sprawiając, że coraz trudniej jest odróżnić prawdziwe informacje od fałszu. Szczególnie w ostatnich latach boty i fałszywe profile manipulują mediami społecznościowymi, rozpowszechniając dezinformacje i szkodliwe treści. To stanowi poważne zagrożenie dla autentyczności przestrzeni internetowej i prawdziwych informacji.

Botbusters.ai to narzędzie służące do wykrywania tekstów i obrazów generowanych przez sztuczną inteligencję oraz fałszywych profili. Według zapewnień, firma korzysta z obszernego zbioru danych, zarówno generowanych przez sztuczną inteligencję jak i tworzonych przez ludzi. Na tej podstawie stara się identyfikować charakterystyczne wzorce stylów pisania i obrazów. Choć oczywiście żaden model nie jest idealny.

Za projektem stoi izraelska firma Cyabra, której założycielami są Dan Brahmy, Yossef Daar i Ido Shraga. Na dzień dzisiejszy za darmo można sprawdzić dwa teksty dziennie.