Papier, kamień, nożyce w JavaScript

Papier, kamień, nożyce to klasyczna gra, którą większość z nas zna lub znała w dzieciństwie. Jest to gra dla dwóch osób, w której każdy z graczy w jednym momencie pokazuje jedną z trzech form dłoni reprezentujących papier, kamień lub nożyce. Wygrywa ten, kto „pokonał” formę wybraną przez przeciwnika według zasad:

 • Papier pokonuje kamień (papier owija kamień).
 • Kamień pokonuje nożyce (kamień tępi nożyce).
 • Nożyce pokonują papier (nożyce tną papier).

Jeśli obaj gracze wybiorą tę samą formę, gra kończy się remisem.

Piszemy program

Na początek stwórzmy interfejs

<h2>Papier, kamień, nożyce</h2>

<button onclick="rps('papier')">Papier</button>
<button onclick="rps('kamień')">Kamień</button>
<button onclick="rps('nożyce')">Nożyce</button>

<p id="rps_result">Wybierz swój ruch!</p>

Dodajemy trzy przyciski i w atrybucie podajemy zdarzenia onclick, które wywołają naszą metodę rps napisaną w JavaScript. Na końcu podajemy pole w którym docelowo umieścimy odpowiedź.

Kod w Java Script możemy umieścić w tym samym pliku, albo przenieść na zewnątrz.

function rps ( player) {

  const choices = ['papier', 'kamień', 'nożyce'];
  const computer = choices [ Math.floor ( Math.random() * 3 ) ];
  
  result = 'Komputer wybrał ' + computer + '. ';

  if ( player == computer ) {
    result += 'Remis!';

  } else {

    switch ( player ) {

      case 'papier':
        result += ( computer == 'kamień' ) ? 'Wygrałeś!' : 'Przegrałeś!';
        break;

      case 'kamień':
        result += ( computer == 'nożyce' ) ? 'Wygrałeś!' : 'Przegrałeś!';
        break;

      case 'nożyce':
        result += ( computer == 'papier' ) ? 'Wygrałeś!' : 'Przegrałeś!';
        break;
    }
  }
  
  document.getElementById ('rps_result').textContent = result; 
}

W powyższym kodzie losujemy jeden z trzech elementów (papier, kamień, nożyce), a następnie sprawdzamy co wybrał użytkownik. Losowanie odbywa się z wykorzystanie funkcji Math.random(), która zwraca liczbę z przedziału od 0 do 1 (liczba zawsze będzie mniejsza od 1). Aby uzyskać liczbę z przedziału 0 – 2 mnożymy wynik losowania przez 3, a następnie zaokrąglamy ją w dół i zamieniamy na liczbę całkowitą za pomocą Math.floor(). Na końcu wypełniamy pole o id rps_result stosownym komunikatem z informacją o wygranej bądź przegranej.

Rezultat:

Papier, kamień, nożyce

Wybierz swój ruch!

Próba przewidzenia wyboru użytkownika

Ludzie mają tendencję do powtarzania swoich wyborów. Skorzystajmy z tego i stwórzmy prosty algorytm, które będzie próbowało zgadnąć kolejne wskazanie użytkownika na podstawie tego co wcześniej kliknął. Nadal będziemy losować, ale zwiększymy prawdopodobieństwo w zależności od wcześniejszych wyborów. Przenieśmy tablicę choices przed funkcję, aby uczynić ją globalną.

var choices = ['papier', 'kamień', 'nożyce'];

W samej funkcji zmodyfikujmy element losowania, aby uwzględniał długość tablicy oraz dodawajmy wybór użytkownika do niej.

const computer = choices [ Math.floor ( Math.random() * choices.length ) ];

switch ( player ) {

 case 'papier': choices.push ('nożyce'); break;
 case 'kamień': choices.push ('papier'); break;
 case 'nożyce': choices.push ('kamień'); break;

}

Teraz każde losowanie będzie uwzględniało poprzednie wybory użytkownika co spowoduje, że im więcej razy wybierze on np. kamień, tym częściej algorytm wybierze papier itp.

Papier, kamień, nożyce

Wybierz swój ruch!

Kod na GitHub – papier-kamien-nozyce

Podsumowanie

 1. Aby podpiąć kod JavaScript po naciśnięciu przycisku możemy użyć zdarzenia onclick.
 2. Do losowania liczb 0..1 (zawsze mniejszych od 1) w JavaScript można zastosować funkcję Math.random
 3. Aby zamienić liczbę na całkowitą możemy użyć funkcji Math.floor, która dodatkowo zaokrągli liczbę w dół.