Co to jest NoSQL?

NoSQL to termin odnoszący się do rodziny baz danych, które są fundamentalnie różne od tradycyjnych systemów zarządzania relacyjnymi bazami danych (RDBMS) takich jak MySQL, Oracle, czy SQL Server. NoSQL oznacza „Nie tylko SQL” (Not only SQL), co wskazuje na jego zdolność do obsługi różnych rodzajów modeli danych, nie tylko modelu relacyjnego.

W przeciwieństwie do tradycyjnych systemów relacyjnych, bazy te nie wymagają stałych schematów, a dane nie muszą być normalizowane. W zależności od typu bazy NoSQL, mogą one przechowywać dane w postaci dokumentów, par klucz-wartość, grafów lub szerokich kolumn, co może prowadzić do znacznej elastyczności w przypadku niektórych typów zastosowań.

Główne rodzaje baz NoSQL obejmują:

  • Bazy dokumentowe (np. MongoDB, CouchDB): przechowują dane w postaci dokumentów, zazwyczaj w formacie JSON.
  • Bazy klucz-wartość (np. Redis, DynamoDB): przechowują dane jako zbiory par klucz-wartość.
  • Bazy kolumnowe (np. Cassandra, HBase): przechowują dane w kolumnach zamiast wierszach, co jest korzystne dla operacji na dużych zestawach danych.
  • Bazy grafowe (np. Neo4j, Amazon Neptune): służą do przechowywania informacji o sieciach, takich jak media społecznościowe.

Bazy NoSQL są często wykorzystywane w dużych skali, w przypadku Big Data i real-time web applications, gdzie wymagana jest duża skalowalność i elastyczność schematu.