Co to jest SQL?

SQL (Structured Query Language, czyli Język Strukturyzowanych Zapytań) jest językiem programowania używanym do zarządzania i manipulowania bazami danych. SQL pozwala na tworzenie, modyfikowanie, i ekstrakcję danych z baz danych, a także na ich organizowanie i zarządzanie.

Oto niektóre z operacji, które można wykonać za jego pomocą:

  • SELECT: Umożliwia użytkownikom pobieranie danych z bazy danych.
  • INSERT: Umożliwia użytkownikom wstawianie danych do bazy danych.
  • UPDATE: Umożliwia użytkownikom aktualizowanie istniejących danych w bazie danych.
  • DELETE: Umożliwia użytkownikom usuwanie danych z bazy danych.
  • CREATE DATABASE / TABLE: Pozwala na tworzenie nowych baz danych i tabel.
  • ALTER / DROP: Pozwala na modyfikowanie istniejących baz danych i tabel lub na ich usuwanie.
  • GRANT / REVOKE: Pozwala na zarządzanie uprawnieniami użytkowników do baz danych i tabel.

SQL jest obsługiwany przez wiele systemów zarządzania bazami danych (DBMS), takich jak MySQL, Oracle, SQL Server, PostgreSQL i SQLite. Każdy z tych systemów ma swoje własne rozszerzenia i dialekty SQL, ale wszystkie one obsługują podstawowy język.