Co to jest SQL Injection?

SQL Injection to technika ataku, w której atakujący wstrzykuje szkodliwe zapytanie SQL przez dane wejściowe w aplikacji. Ta technika jest wykorzystywana do atakowania aplikacji bazodanowych poprzez manipulację zapytań SQL w taki sposób, że umożliwia atakującemu dostęp do danych, do których nie powinien mieć dostępu, lub umożliwia mu wykonanie innych niepożądanych działań.

Na przykład, aplikacja webowa może prosić o nazwę użytkownika i hasło, a następnie tworzyć zapytanie SQL, które sprawdza, czy te dane są prawidłowe:

SELECT * FROM users WHERE username = '[username]' AND password = '[password]'

Gdzie [username] i [password] to dane wprowadzone przez użytkownika. Jeżeli atakujący wprowadzi coś w stylu ' OR '1'='1 jako nazwę użytkownika, to zapytanie SQL może zostać zmanipulowane w taki sposób, aby zawsze zwracało prawdę co pozwoliłoby atakującemu ominąć system uwierzytelniania.

SELECT * FROM users WHERE username = '' OR '1'='1' AND password = '[password]'

SQL Injection jest jednym z najstarszych i najbardziej powszechnych ataków na aplikacje internetowe. W celu zabezpieczenia się przed takimi atakami, programiści powinni stosować techniki takie jak parametryzacja zapytań, użycie listów dostępu do kontroli praw dostępu do danych, oraz sanityzacja i walidacja danych wejściowych.